Odling

Att odla sin egen mat är bland de mest meningsfulla man kan göra.
Jag odlar både ettåriga grödor och mycket perenna ätbara växter.