Brf Tusenskönans gård är unik

I oktober kommer Movium, centrum för stadens utemiljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tillsammans med HSB att arrangera en konferens i Västerås med fokus på hållbara bostadsgårdar. Under konferensen kommer det att arrangeras rundturer på Brf Tusenskönans gård, som enligt bland andra Petter Åkerblom och Tim Delshammar är ett exceptionellt bra exempel på en hållbar gård.

– Tusenskönans gård är unik. Den anlades för 20 år sedan och håller bra än idag, säger Petter Åkerblom, universitetsadjunkt i landskapsarkitektur på SLU.
Brf Tusenskönans gård, som firar 20-årsjubileum i år, var ett experiment i fullskalemiljö som dåvarande chefen på Movium, Eivor Bucht, var initiativtagare till.
– Experimentet handlade om framtida boende och med utgångspunkt i det skapade man en öppen gård likt en oas mellan husen, berättar Petter Åkerblom. Gården innehåller dels vackra natursköna bitar såsom en porlande bäck som rinner genom hela gården och en damm men det var även andra bitar som ansågs väldigt viktiga när gården anlades. Kvalité var en viktig punkt, flexibilitet en annan och att gården skulle kunna skötas rationellt var tydligt.
– Det sattes dit färdigklippta häckar, stora träd och mycket perenner i stället för öppen jord. Att plantera ”ogräs” i form av tusenskönor var nytt på den tiden och är ytterligare en sak som testades och föll väl ut, berättar Petter Åkerblom.

Även det pedagogiska tänkandet med fokus på kompost var viktigt, något som går i linje med att husen har ekologiskt tänk rakt igenom.
– Många som bodde i husen för 20 år sedan bor kvar än idag och de boende har tagit ett stort ansvar för att bevara och sköta gården, säger Petter Åkerblom.
I höst ska det goda exemplet Brf Tusenskönans gård visas på en rikstäckande konferens om funktioner och möjligheter med en bostadsgård.
– Mycket av tankarna som fanns när Tusenskönans gård anlades för 20 år sedan är fortfarande aktuella, säger Tim Delshammar, processledare på Movium, som arbetar med den kommande konferensen.

Konferensen är en gemensam idé från Movium och HSB och kommer att bestå av två delar. En del för branschfolk, arkitekter exempelvis och en del som är mer inriktad mot bostadsrättsföreningar, även om hela konferensen är öppen för alla.
– Programmet är inte riktigt klart utan kommer att presenteras senare i vår, säger Tim Delshammar. En programpunkt som är klar är rundturen till Brf Tusenskönans gård, som är ett bra och kul exempel på ett lyckat arbete med en vacker, användbar och hållbar bostadsgård.